Úvod » Přehled zboží » Veškeré tlakové, tlako-sací a odsávací hadice

Veškeré tlakové, tlako-sací a odsávací hadice

Použití průmyslových hadic

 • Voda a kapalina
 • Abrazivní materiály
 • Zemědělské postřikovače
 • Tlakový vzduch
 • Potravinářské produkty
 • Horká voda a pára
 • Chemikálie
 • Technické plyny
 • Ropné produkty

V případě konzultace o vhodnosti výrobku pro dané použití, doporučujeme zaměřit se zejména na tyto ovlivňující faktory:

 • teplota
 • pracovní tlak
 • podtlak
 • agresivita prostředí
 • venkovní vlivy
 • ohyby a vibrace
 • mechanické namáhání
 • otěr

Tabulka odolností hadic na běžné chemikálie

Přehled dodávaných průmyslových hadic

1. Hadice tlakové

Hadice pro vodu a kapaliny
Hadice pro zemědělské postřiky
 • AGRITEC 20 - Tlaková hadice pro zemědělské postřiky
 • AGRITEC 40 - Tlaková hadice pro zemědělské postřiky
 • AGRITEC 80 - Tlaková hadice pro zemědělské postřiky
Hadice pro vzduch (vzduch a kapaliny)
Hadice pro plyny
Hadice pro horkou vodu, páru, chladící kapaliny
Hadice pro chemikálie
Hadice pro oleje, ropné produkty
Hadice pro abrazivní materiály
Hadice pro potravinářské tekutiny
Hadice pro sypké potraviny
Hadice pro zametací stroje

2. Hadice odsávací

PLASTOVÉ
POLYETYLÉNOVÉ
Z EPDM A ELASTOMERU
POLYURETANOVÉ
Z IMPREGNOVANÉ TEXTILIE
CLIPOVÉ
KOVOVÉ
­